Thông Báo Môn học SV CNTP

Thông báo SVCNTP

view:  full / summary

TB

Posted by lyky18@gmail.com on March 12, 2014 at 10:05 AM Comments comments (0)

Thông báo môn Kỹ thuật đo lường lớp 03DHHH1+2 (áp dụng từ nhóm 13 trở lên)


Phần 1 của bài tập (thay phần thuyết trình) nộp lại vào tuần 11.

Phần 2 có vào tuần 8.

Nhóm trưởng thông báo các ban cùng biết.


03DHHH1: Nhóm từ 13 -20

Bài tập: http://www.fshare.vn/file/6WBWJKNB7E/

Danh sách: http://www.mediafire.com/download/p1q6u5w02myyb6o/Danh+sach+nhom+KT+Do+luong+03DHHHH1.rar

03DHHH2: Nhóm từ 13 -19

Bài tập:http://www.fshare.vn/file/31ACJC1PX1/

Danh sách: http://www.mediafire.com/download/vxt5ib77kc772gs/Danh+sach+nhom+KT+Do+luong+03DHHHH2.rar


Chào! 

TB

Posted by lyky18@gmail.com on March 6, 2014 at 11:25 PM Comments comments (0)

Thông báo môn Kỹ thuật đo lường lớp 03DHHH1+2


Cập nhật danh sách nhóm:

03DHHH1: http://www.mediafire.com/download/p1q6u5w02myyb6o/Danh+sach+nhom+KT+Do+luong+03DHHHH1.rar

03DHHH2: http://www.mediafire.com/download/vxt5ib77kc772gs/Danh+sach+nhom+KT+Do+luong+03DHHHH2.rar


Phản hồi nếu có sai sót trước tuần 5.

SV nào chưa đăng ký nhóm, tải file Mẫu về điền và nộp lại vào tuần 5.

Chào!

 


TB

Posted by lyky18@gmail.com on March 6, 2014 at 11:25 PM Comments comments (0)

THÔNG BÁO MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT LỚP 02DHLCK2 (Học ở CNTP)

Học kỳ II 2013-2014

 

 

Gửi lớp 02DHLCK2!


 

 

Nhóm xem link sau:

 

 http://www.mediafire.com/download/w1ubzwfkxj8ic0u/Danh+sach+nhom+PP+GCDB+02DHHLCK2.rar

 

Phản hồi nếu có sai sót trước tuần 5.

SV nào chưa đăng ký nhóm, tải file Mẫu về điền và nộp lại vào tuần 5.

Chào!

 

 

 


 

TB

Posted by lyky18@gmail.com on March 6, 2014 at 10:25 PM Comments comments (0)

THÔNG BÁO MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT LỚP 02DHLCK3 (Học ở CD Công Thương)

Học kỳ II 2013-2014 Cập nhật Danh sách Nhóm

 

 Gửi lớp 02DHLCK3!


Nhóm xem link sau:

 

http://www.mediafire.com/download/w44pkq9j44kb36u/Danh+sach+nhom+PP+GCDB+02DHHLCK3.rar

Phản hồi nếu có sai sót trước tuần 5.

Nhóm 14 và 17 chưa nhận được bản in. Nộp vào tuần 4 hoặc tuần 5.

Chào!

 

TB

Posted by lyky18@gmail.com on March 3, 2014 at 5:15 AM Comments comments (0)

THÔNG BÁO MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT LỚP 02DHLCK2 (Học ở CNTP)

Học kỳ II 2013-2014

 

 

Gửi lớp 02DHLCK2!


Chỉ dành cho nhóm 13 14 15:

http://www.mediafire.com/view/vsk3rq2cs85f5c6/TB_phan_nhom_va_noi_dung_thuc_hien_lop_02DHLCK2_Hoc_o_CNTP_03-03.doc

 

TB

Posted by lyky18@gmail.com on March 3, 2014 at 5:15 AM Comments comments (0)

THÔNG BÁO MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT LỚP 02DHLCK3 (Học ở CD Công Thương)

Học kỳ II 2013-2014

 

 Gửi lớp 02DHLCK3!


Chỉ dành cho nhóm 13 14 15:

http://www.mediafire.com/view/ysogcmlfycwllg6/TB_phan_nhom_va_noi_dung_thuc_hien_lop_02DHLCK3_03-03.doc

 

TB

Posted by lyky18@gmail.com on February 26, 2014 at 8:25 AM Comments comments (0)

Thông báo môn Kỹ thuật đo lường lớp 03DHHH1+2

 

 

A. Nội dung trình bày của các nhóm:

http://www.mediafire.com/view/5y1eo193wa3z2c2/Noi_dung_thuyet_trinh_mon_KT_Do_luong_lop_03DHHH_1_va_2.doc

B. Tài liệu tham khảo: (không có PASS)

http://www.mediafire.com/download/g6ewfmlrlvd38p3/Cam+bien+cong+nghiep%28Hoang+Minh+Cong%29+07CDT_BKDN.rar


Chao!


 

TB

Posted by lyky18@gmail.com on February 17, 2014 at 9:00 PM Comments comments (1)

Thông báo môn Kỹ thuật đo lường lớp 03DHHH1+2


A. Nội dung trình bày của nhóm 1+2:

1.1. Khái niệm áp suất

1.2. Đơn vị đo áp suất

1.3. Phân loại áp suất và dụngcụ đo áp suất

1.3.1. Phân loại áp suất

1.3.2. Phân loại dụng cụ đo áp suất

1.4. Các dụng cụ đo áp suất

1.4.1. Áp kế chất lỏng

1.4.2. Áp kế biến dạng

1.4.3. Áp kế điện

 

(Tìm tên thiết bị NSX, Model… tương ứng với từng phươngpháp, có hình ảnh, catalogue minh họa…)

 

B. Tài liệu tham khảo:

http://www.mediafire.com/download/7krf1byzirrjujn/Cam+bien+cong+nghiep%28Hoang+Minh+Cong%29+07CDT_BKDN.rar

C. Phiếu đăng ký:

Các SV chưa có nhóm, tải File đăng ký theo link sau:

http://www.mediafire.com/view/y81i19xkwrlbkp5/Thong_ke_Bai_tap_ca_nhan_theo_Mon_hoc_...._Nhom_....._Lop_....._15_tuan.doc

Nhóm trưởng điền đầy đủ thông tin, in ra và nộp lại vào tuần 3, theo thứ tự nhóm đã phân công từ tuần 2.

TB

Posted by lyky18@gmail.com on February 13, 2014 at 10:25 PM Comments comments (0)

 

Thông báo môn Kỹ thuật đo lường lớp 03DHHH2

 

A. Bài tập nhóm: (chiếm 15%)làm mô hình thực tế về một số loại cảm biến.

         

B. Tiểu luận – Thuyết trình:(chiếm 15%).

 

 

SV xem thông báo theo Link sau:

 

http://www.mediafire.com/view/uhcdang42l7lr8i/Thong_bao_Ky_thuat_Do_luong_03DHHH2.doc


Chao!

TB

Posted by lyky18@gmail.com on February 13, 2014 at 10:20 PM Comments comments (0)

Thông báo môn Kỹ thuật đo lường lớp 03DHHH1

 

A. Bài tập nhóm: (chiếm 15%)làm mô hình thực tế về một số loại cảm biến.

         

B. Tiểu luận – Thuyết trình:(chiếm 15%).


SV xem thông báo theo Link sau:

http://www.mediafire.com/view/c3y8gq2kaxpzcs1/Thong_bao_Ky_thuat_Do_luong_03DHHH1.doc


Chao!

 


Rss_feed

Recent Blog Entries

Page_white_text TB
by lyky18@gmail.com | 0 comments
Page_white_text TB
by lyky18@gmail.com | 0 comments
Page_white_text TB
by lyky18@gmail.com | 0 comments
Page_white_text TB
by lyky18@gmail.com | 0 comments