Thông Báo Môn học SV CNTP

Thông báo SVCNTP

view:  full / summary

TB

Posted by lyky18@gmail.com on June 2, 2014 at 8:10 AM Comments comments (0)

Thông báo môn Kỹ thuật đo lường lớp 03DHHH1+2

 

 

 

 

SV dựa trên thứ tự các câu hỏi đã cho:

Trình bày lại câu hỏiTrình nội dung trả lời 

Gửi lại nội dung trước 17g T6 06/06/2014.

Đặt tên theo đúng quy định.

 

Nhóm 1-12: (thực hiện thuyếttrình) nộp 1 CD hay DVD chứa các nội dung sau:

1.      Bàithuyết trình:

+ 1 File PPT

+ File PDF, WORD… tài liệu thamkhảo

+ Clip minh họa

2.      1File Word trình bày phần mô hình

3.      Câutrả lời ôn tập (lần 1 +2)

Đặt tên theo đúng quy định.

 

Nhóm 13 về sau (không làm thuyếttrình)

1.      Nộp1 CD hay DVD chứa nội dung sau:

+ 1 File Word bài tập giao tuần 8

+ File PDF, WORD…tài liệu tham khảo

+ Clip minh họa

2.      1File Word trình bày phần mô hình

3.      Câutrả lời ôn tập (lần 1 +2)

4.      1bản in File Word bài tập giao tuần 8 HOÀN CHỈNH

 

Nộp từ 8g-9g T2 09/06/2014. Nhớ kýtên, KHÔNG chấp nhận nộp trễ.

 

http://www.mediafire.com/view/yojfodbrlf1z34m/Phân_nhóm_với_các_nội_dung_yêu_cầu_lớp_03DHHH1_lan_2.doc

http://www.mediafire.com/view/65l60blc4pslm04/Phân_nhóm_với_các_nội_dung_yêu_cầu_lớp_03DHHH2_lan_2.doc


Chao!

 

TB

Posted by lyky18@gmail.com on May 26, 2014 at 9:10 AM Comments comments (0)

Thông báo môn Kỹ thuật đo lường lớp 03DHHH1+2SV dựa trên thứ tự các câu hỏi đã cho:

1. Trình bày lại câu hỏi

2. Trình nội dung trả lời


Gửi lại nội dung trước 12g Chủnhật 01/06/2014.

Đặt tên theo đúng quy định.

 


03DHHH1: http://www.mediafire.com/view/tni84mcnbinqq7n/Phân_nhóm_với_các_nội_dung_yêu_cầu_lớp_03DHHH1.doc

03DHHH2: http://www.mediafire.com/view/5brbxitef3gc3ok/Phân_nhóm_với_các_nội_dung_yêu_cầu_lớp_03DHHH2.doc


Chao!

 


TB

Posted by lyky18@gmail.com on May 3, 2014 at 5:15 AM Comments comments (0)

THÔNG BÁO MÔN HỌC QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CÔNGNGHIỆP LỚP 01DHCK

Học kỳ II 2013-2014

Danh sách phân nhóm và nội dung thuyết trình


Gửi lớp 01DHCK!


SV xem danh sách và nội dung thực hiện ở File đính kèm.

Các nhóm  1 2 3 thực hiện vào tuần đầu, ngày 07-05-14 nên chuẩn bị trước cho kịp.

Nếu chưa có tài liệu, sáng thứ 2 liên hệ GV để photo.


http://www.mediafire.com/download/kb40tq0p8kd49tw/Thong_bao_Quan_ly_va_Bao_tri_CN_01DHCK_03-05-2014.rar


Thông báo cho cả lớp được biết.


Chao!


 

TB

Posted by lyky18@gmail.com on April 29, 2014 at 12:00 AM Comments comments (0)

THÔNG BÁO MÔN HỌC QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CÔNGNGHIỆP LỚP 01DHCK

Học kỳ II 2013-2014

 

Gửi lớp 01DHCK!

 

 

SV thực hiện các nội dung sau:

 

1.     Đăng ký nhóm (tối đa 4 SV),tham khao danhsách đính kèm

 http://www.mediafire.com/download/sddnabijk1hiy7w/QLBTCN_01DHCK_29-04-2014.rar

 

2.     Điền đầy đủ các thông tin (Họvà tên, MSSV,số ĐT, Nhóm trưởng) theo mẫu xem trên.

3.     Gửi lại GVHD đến hết ngày 02/05/2014quamail: lyky18@gmail.com (thứ tự nhóm GV sẽ phân công sau)

            Đặt tên File:                DK_Ten Nhom truong_MSSV_QLBTCN_Lop**

            Ví dụ: Nhóm trưởng có tên là Vinh, MSSV: 30405060, lớp01DHCK

                                                DK_Vinh_30405060_QLBTCN_01DHCK                       

 

4.         Xem thông báo (ngày 02/05/2014) trên trang Web: http://svcntp.webs.com, cập nhậtdanh sách nhóm, thứ tự nhóm, phân công nội dung thuyết trình, tài liệu,nội dungmôn học, các công việc cần chuẩn bị… trước khi bắt đầu học. Do thời gian họcngắn (5 tuần) nên cần chuẩn bị trước để đảm bảo khối lượng môn học.

 

 

5.         Tài liệu tham khảo (mua ở Bách Khoa):

Phạm Ngọc Tuấn – Quản lý bảo trì công nghiệp – Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2002.

Phạm Ngọc Tuấn – Kỹ thuật bảo trì công nghiệp – Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2002.

 

Lưu ý: Các SV không đăng ký đúng hạn, sẽ xếp nhóm ngẫu nhiên với nhau.

 Liên hệ GVHD môn học: GV Đinh Lê Cao Kỳ,SDT: 01992470789

 

 

TB

Posted by lyky18@gmail.com on March 12, 2014 at 10:05 AM Comments comments (0)

Thông báo môn Kỹ thuật đo lường lớp 03DHHH1+2 (áp dụng từ nhóm 13 trở lên)


Phần 1 của bài tập (thay phần thuyết trình) nộp lại vào tuần 11.

Phần 2 có vào tuần 8.

Nhóm trưởng thông báo các ban cùng biết.


03DHHH1: Nhóm từ 13 -20

Bài tập: http://www.fshare.vn/file/6WBWJKNB7E/

Danh sách: http://www.mediafire.com/download/p1q6u5w02myyb6o/Danh+sach+nhom+KT+Do+luong+03DHHHH1.rar

03DHHH2: Nhóm từ 13 -19

Bài tập:http://www.fshare.vn/file/31ACJC1PX1/

Danh sách: http://www.mediafire.com/download/vxt5ib77kc772gs/Danh+sach+nhom+KT+Do+luong+03DHHHH2.rar


Chào! 

TB

Posted by lyky18@gmail.com on March 6, 2014 at 11:25 PM Comments comments (0)

Thông báo môn Kỹ thuật đo lường lớp 03DHHH1+2


Cập nhật danh sách nhóm:

03DHHH1: http://www.mediafire.com/download/p1q6u5w02myyb6o/Danh+sach+nhom+KT+Do+luong+03DHHHH1.rar

03DHHH2: http://www.mediafire.com/download/vxt5ib77kc772gs/Danh+sach+nhom+KT+Do+luong+03DHHHH2.rar


Phản hồi nếu có sai sót trước tuần 5.

SV nào chưa đăng ký nhóm, tải file Mẫu về điền và nộp lại vào tuần 5.

Chào!

 


TB

Posted by lyky18@gmail.com on March 6, 2014 at 11:25 PM Comments comments (0)

THÔNG BÁO MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT LỚP 02DHLCK2 (Học ở CNTP)

Học kỳ II 2013-2014

 

 

Gửi lớp 02DHLCK2!


 

 

Nhóm xem link sau:

 

 http://www.mediafire.com/download/w1ubzwfkxj8ic0u/Danh+sach+nhom+PP+GCDB+02DHHLCK2.rar

 

Phản hồi nếu có sai sót trước tuần 5.

SV nào chưa đăng ký nhóm, tải file Mẫu về điền và nộp lại vào tuần 5.

Chào!

 

 

 


 

TB

Posted by lyky18@gmail.com on March 6, 2014 at 10:25 PM Comments comments (0)

THÔNG BÁO MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT LỚP 02DHLCK3 (Học ở CD Công Thương)

Học kỳ II 2013-2014 Cập nhật Danh sách Nhóm

 

 Gửi lớp 02DHLCK3!


Nhóm xem link sau:

 

http://www.mediafire.com/download/w44pkq9j44kb36u/Danh+sach+nhom+PP+GCDB+02DHHLCK3.rar

Phản hồi nếu có sai sót trước tuần 5.

Nhóm 14 và 17 chưa nhận được bản in. Nộp vào tuần 4 hoặc tuần 5.

Chào!

 

TB

Posted by lyky18@gmail.com on March 3, 2014 at 5:15 AM Comments comments (0)

THÔNG BÁO MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT LỚP 02DHLCK2 (Học ở CNTP)

Học kỳ II 2013-2014

 

 

Gửi lớp 02DHLCK2!


Chỉ dành cho nhóm 13 14 15:

http://www.mediafire.com/view/vsk3rq2cs85f5c6/TB_phan_nhom_va_noi_dung_thuc_hien_lop_02DHLCK2_Hoc_o_CNTP_03-03.doc

 


Rss_feed

Recent Blog Entries

Page_white_text TB
by lyky18@gmail.com | 0 comments
Page_white_text TB
by lyky18@gmail.com | 0 comments
Page_white_text TB
by lyky18@gmail.com | 0 comments
Page_white_text TB
by lyky18@gmail.com | 0 comments